diplomski rad
Učestalost korištenja elektroničkih pomagala u edukaciji školske populacije oštećena vida

Karla Jureško (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet