završni specijalistički
Logopedska intervencija u djeteta s dječjom govornom apraksijom

Jelena Perković Franjić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet