diplomski rad
Odnos percepcije obiteljske otpornosti i nekih obilježja adolescenata grada Zagreba i njihovih obitelji

Matea Belošević (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet