diplomski rad
Primjena neverbalnih sustava komunikacije u djeteta s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim teškoćama

Helena Igrec (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet