diplomski rad
Prikaz razvoja mentorskog odnosa s djevojkom u riziku

Martina Demeter (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet