diplomski rad
Komorbiditet kod problematičnih konzumenata droga i tretmanske intervencije

Lorena Rukav (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet