diplomski rad
Primjena biblioterapije kao oblika tretmana u zatvorskom sustavu

Doris Horvat (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet