diplomski rad
Program višeosjetilnog pričanja priča u radu s djetetom s poremećajem iz spektra autizma - opis slučaja

Tihana Bešenić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet