diplomski rad
Promjena strukture zatvorenika te potreba za novim oblicima tretmana iz perspektive tretmanskih službenika unutar penalnih ustanova

Petra Đuroković (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet