diplomski rad
Sintaktičke i morfološke osobine atributnih odnosnih rečenica koje utječu na uspješnost njihove proizvodnje

Tihana Moharić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet