diplomski rad
Oblikovanje senzorno integrativnog okruženja obitelji i poticanje senzorne integracije kroz svakodnevne aktivnosti djeteta s neurorizikom

Barbara Bošnjaković (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet