diplomski rad
Kompetencije stručnjaka u području prevencijske znanosti i prakse

Martina Marić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet