diplomski rad
Provjera kategorizacije rizičnosti kockanja SOGS-RA i CAGI-GPSS instrumentima u odnosu na učestalost kockanja adolescenata

Ana Badurina (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet