diplomski rad
Razlika u nekim obilježjima spolnosti između osoba oštećenog vida i videćih osoba

Marko Gerić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet