diplomski rad
Simptomi depresivnosti kod adolescenata grada Zagreba i njihova prevencija

Bruno Borevković (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet