Rad nije dostupan
diplomski rad
Primjena asistivne tehnologije u poticanju socijalnih vještina predškolskog djeteta

Tina Čačić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovPrimjena asistivne tehnologije u poticanju socijalnih vještina predškolskog djeteta
AutorTina Čačić
Voditelj/MentorRenata Pinjatela (mentor)
Sažetak rada
Računalna tehnologija sve više postaje neizbježnim i nužnim dijelom obrazovnog procesa kako kod školske, tako sve više i kod djece predškolske dobi. Istraživanja pokazuju kako napredna tehnološka sredstva poput ''pametnih'' telefona i tableta, mogu igrati značajnu ulogu u učenju i usvajanju novih vještina kod djece s razvojnim odstupanjima te ih dodatno motiviraju. Cilj ovog diplomskog rada je istražiti učinkovitost asistivnih tehnologija u poticanju komunikacije i socijalnih vještina kod predškolskog djeteta s razvojnim odstupanjima. U skladu s ciljem istraživanja, formuliran je problem: 1. Ispitati postoje li razlike prije i nakon provoĎenja edukacijsko-rehabilitacijskog programa uz korištenje aplikacija za tablet računalo u poticanju komunikacije i socijalnih vještina. Pretpostavlja se da će primjena edukacijsko-rehabilitacijskog programa uz korištenje aplikacija za tablet računalo rezultirati boljim vrijednostima na varijablama Komunikacija i Socijalne vještine Liste procjene ponašanja (Glasnik, 1997). Sudionica istraživanja je bila djevojčica, kronološke dobi 4;3 godine s odstupanjima u govorno-jezičnom razvoju i socijalnoj komunikaciji. Istraživanje će se provoditi pomoću tablet računala. Biti će korištene aplikacije nastale u okviru projekta ICT-AAC (Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama). Za komponentnu analizu napretka djeteta, opisanog nad skupinom kvantitativnih varijabli registriranih kroz odreĎeno vremensko razdoblje, biti će primijenjena modifikacija algoritma INDIF (Nikolić, 1991).
Ključne riječiasistivne tehnologije komunikacija socijalne vještine
Naslov na drugom jeziku (engleski)Assistive technology in enhancement of social skills in preschool child
Povjerenstvo za obranuRenata Pinjatela (predsjednik povjerenstva)
Renata Martinec (član povjerenstva)
Damir Miholić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaEdukacijska rehabilitacija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra edukacijske rehabilitacije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. rehab. educ.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-06-16
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Computer technology is increasingly becoming an inevitable and necessary part of the learning process both at school, so more and in children of preschool age. Research has shown that an advanced technology, such as '' smart '' phones and tablets, can play an important role in learning and acquiring new skills in children with developmental deviations and further motivate them. The aim of this diploma thesis is to investigate the effectiveness of assistive technology in promoting communication and social skills of preschool children with developmental deviations. In accordance with the research, formulated the problem: 1. Check if there are any differences before and after the implementation of education and rehabilitation programs with the use of applications for tablet computer in encouraging communication and social skills. It is assumed that the implementation of education and rehabilitation programs with the use of applications for tablet result in better values to variables Communication and Social Skills. Study participant was girl, chronological age 4; 3 years with variations in speech and language development and social communication. The research will be carried out using a tablet computer. It will be used in applications developed during the project ICT-AAC (Competence network based on information and communication technologies in innovative services for persons with CCN). For component analysis of the child's progress, described above group of quantitative variables registered through a certain period of time, it will be applied a modification of the algorithm INDIF (Nikolić, 1991).
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)assistive technology communication social skills
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad nije dostupan
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:104214
PohranioIvanka Šarić