diplomski rad
Kriminalitet u svezi s kulturnim dobrima na području Republike Hrvatske

Marija Ivković (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet