diplomski rad
Stavovi studenata Sveučilišta u Zagrebu prema bivšim zatvorenicima

Josipa Katalenac (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet