diplomski rad
Problematika pojave novih psihoaktivnih tvari na području Republike Hrvatske

Lucija Živković (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet