diplomski rad
Usporedba učestalosti razvoda braka roditelja djece s teškoćama i roditelja djece tipičnog razvoja

Lara Bebić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet