diplomski rad
Uloga socijalno-emocionalnih kompetencija u objašnjenju simptoma depresivnosti kod adolescenata

Matea Rukavina (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet