diplomski rad
Istodobna pojavnost internaliziranih i eksternaliziranih problema u ponašanju kod adolescenata

Katarina Čorić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet