Rad nije dostupan
diplomski rad
Mišljenja roditelja i stručnjaka za rani razvoj djece o primjerenosti Ages and Stages upitnika za probir djece na razvojna odstupanja

Kristina Hubinka (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet