diplomski rad
Razlike u stavovima studenata različitih studijskih područja prema spolnosti osoba s intelektualnim teškoćama

Ana Radoš (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet