diplomski rad
Utjecaj theta moždanih valova na neke psihološke i fiziološke parametre

Doroteja Blagus (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet