diplomski rad
Usporedba samoprocjene i objektivne procjene glasa kod glumaca

Luka Alagić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet