diplomski rad
Primjena edukacijsko-rehabilitacijskog programa kod osobe s multiplom sklerozom

Ivona Tuđman (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet