završni specijalistički
Tranzicija u ranoj intervenciji
perspektiva stručnjaka

Snježana Seitz (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet