završni specijalistički
Rana intervencija usmjerena na obitelj
kako ju vide stručnjaci, a kako roditelji

Ana Validžić Požgaj (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet