diplomski rad
Povezanost između Indeksa jakosti disfonije i Indeksa vokalnih teškoća

Helena Glumac (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet