diplomski rad
Razvojni profili djece s poremećajem iz spektra autizma

Ana Šimir (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovRazvojni profili djece s poremećajem iz spektra autizma
AutorAna Šimir
Voditelj/MentorSanja Šimleša (mentor)
Sažetak rada
Istraživanja pokazuju kako su neujednačeni razvojni profili, s boljim neverbalnim u odnosu na verbalne sposobnosti, karakteristika djece s poremećajem iz spektra autizma (PSA). Cilj ovog istraživanja bio je prikaz razvojnih profila djece s PSA-om, opis njihovih specifičnosti obzirom na sveukupne intelektualne sposobnosti te razlika između različitih razvojnih područja, obzirom na postignuća na verbalnim i neverbalnim zadacima. Uzorak je činilo 25 djece kod koje je utvrđen PSA-a, a podaci su prikupljeni uvidom u dokumentaciju i nalaze nastale tijekom razvojnih procjena u kojima su se proveli Razvojni test Čuturić za predškolsku dob (RTČ-P) i Reynell razvojne ljestvice govora (RRLJG). Razvojni profili su oblikovani obzirom na postignuća na zadacima RTČ-P-a. U skladu s očekivanjem, djeca s PSA-om su pokazala neujednačene razvojne profile. Neujednačenost razvojnih područja je uočena i kod djece s prosječnim (n=6) i kod djece s ispodprosječnim intelektualnim sposobnostima (n=19). U skladu s pretpostavkom i stranim istraživanjima, prosječna postignuća na neverbalnim sposobnostima pokazala su se boljima od onih na verbalnim sposobnostima. Pritom se kao područje s najboljim rezultatima ističu vizuoperceptivne sposobnosti. Ako sagledamo verbalne sposobnosti, pokazalo se kako je jezična proizvodnja nešto bolja u odnosu na razumijevanje, što je u skladu s pretpostavkom o smjeru neujednačenosti jezičnih sposobnosti. Postignuća na zadacima RTČ-P-a koji ispituju jezično razumijevanje i postignuća na RRLJG su se, suprotno pretpostavci, pokazala visoko povezanima. Međutim, uz mali uzorak i često nestandardan način provođenja ispitivanja, kao značajan nedostatak ovog istraživanja ističu se karakteristike RTČ-P-a kao mjernog instrumenta. Zaključno, razvojni profili dobar su način isticanja djetetovih jakih i slabih strana, što je važno kod oblikovanja intervencije. Oni također mogu biti korisni u diferencijalnoj dijagnostici PSA-a i drugih razvojnih teškoća. Iz tog razloga, razvojne procjene trebale bi se temeljiti na više mjernih instrumenata koji ciljano mjere određena razvojna područja.
Ključne riječiporemećaj iz spektra autizma razvojni profili Razvojni test Čuturić
Naslov na drugom jeziku (engleski)Developmental profiles of children with autism spectrum disorder
Povjerenstvo za obranuSanja Šimleša (predsjednik povjerenstva)
Maja Cepanec (član povjerenstva)
Jasmina Stošić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaLogopedija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra logopedije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. logoped.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-06-20
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Researches have shown that an uneven developmental profiles, with better nonverbal than verbal abilities, are a common characteristic of the children with Autism Spectrum Disorder (ASD). The aim of this research was to get an insight into the developmental profiles of the children with ASD, to describe their characteristics considering cognitive abilities and differences between developmental areas, tested through verbal and nonverbal tasks. Sample consisted of 25 children diagnosed with ASD. The data was collected through the analysis of documentation created during assessments that used Developmental test Čuturić for preschool children (RTČ-P) and Reynell Developmental Language Scales (RDLS). The developmental profiles were based on scores achieved on RTČ-P. As expected, children with ASD showed uneven developmental profiles. Both children with average (n=6) and below average intellectual abilities (n=19) showed uneven developmental profiles. In accordance with the expectation and other researches, average nonverbal abilities scores were better than verbal abilities scores. The highest scores were achieved in visuo-perceptive abilities. With respect to verbal abilities, language expression scores were slightly higher than language comprehension scores, which is in accordance with the expected direction of unevenness in language skills. Contrary to expectation, language comprehension scores achieved on RTČ-P and RDLS were highly correlated. However, apart from small sample and often nonstandard procedure during assessments, major limitation of this research are characteristics of RTČ-P as an assessment tool. To conclude, developmental profiles are important in recognizing strengths and weaknesses in different abilities, which is crucial in creating interventions for children with ASD. They can also be useful in differential diagnostics of ASD and other developmental disabilities. Therefore, different assessment tools should be used in assessments, in order to get clear picture of different developmental areas.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)autism spectrum disorder developmental profiles Developmental test Čuturić
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:945075
PohranioIvanka Šarić