diplomski rad
Logoped kao stručnjak u domeni forenzične akustike i fonetike

Lea Ivančić-Žic (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet