diplomski rad
Utjecaj bavljenja sportom na samopercepciju kvalitete života osoba oštećena vida

Petra Lapat (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Odsjek za oštećenja vida