diplomski rad
Logopedski pristupi u rehabilitaciji jezično govornih teškoća kod djece s cerebralnom paralizom

Nikolina Gelo (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovLogopedski pristupi u rehabilitaciji jezično govornih teškoća kod djece s cerebralnom paralizom
AutorNikolina Gelo
Voditelj/MentorEmica Farago (mentor)
Sažetak rada
Cerebralna paraliza predstavlja jedan od najčešćih motoričkih odstupanja u dječjoj dobi. Definira se kao skup promjenjivih, ali trajnih poremećaja pokreta, položaja i držanja tijela nastalih prenatalnim, perinatalnim ili postnatalnim oštećenjem mozga, malformacijom nezrelog mozga ili mozga u razvoju. Zahvaća dvoje do troje na 1000 živorođene djece. Klinička slika cerebralne paralize je raznolika. Čine je brojni poremećaji i teškoće od kojih se posebno ističu komunikacijske, jezične i govorne teškoće. Komunikacijske teškoće su prisutne u čak 42 %, a govorne u 36 % slučajeva djece s cerebralnom paralizom. Postoje i podaci koji govore o tome kako su jezično-govorne teškoće prisutne u oko 31 do 88 % slučajeva djece s cerebralnom paralizom. Naime, što su govorne teškoće težeg stupnja, to će i jezična proizvodnja biti više narušena, a sam jezik je važan kako bi uopće moglo doći do razmjene željene poruke, odnosno komunikacije s okolinom u kojoj se djeca nalaze. Navedeno jasno ukazuje na važnost uloge logopeda. Radom će se stoga nastojati dati pregled i opsežniji opis, no i kritički osvrt na učinkovitost nekih pristupa koje logoped može koristiti u rehabilitaciji tih teškoća i to korištenjem izvora literature koji obuhvaćaju novije spoznaje. Tako je unutar rada ponajprije opisana klinička slika cerebralne paralize, zatim su opisane i iznad spomenute komunikacijske, jezične i govorne teškoće, a tek je nakon toga naglasak stavljen na same pristupe. Pregledom literature izdvojeno je i opisano njih pet: asistivna tehnologija, potpomognuta komunikacija, interakcijski trening za komunikacijske partnere djece s cerebralnom paralizom, PROMPT pristup i sustavni pristup. Uočeno je kako su najveću učinkovitost pokazali pristup potpomognute komunikacije, PROMPT pristup i sustavni pristup, a nešto je manja učinkovitost preostalih dvaju pristupa. Oni pristupi koji nisu navedeni i opisani u radu su pristupi koji nisu toliko zastupljeni u literaturi. Štoviše, za mnoge od njih još nisu provedena istraživanja koja bi jasnije ukazala na učinkovitost njihove primjene u radu s upravo ovom populacijom. Stoga je istaknuta potreba za provođenjem takvih istraživanja, kao i onih vezanih uz ove koji su navedeni u radu s obzirom na to da su neki od njih pokazali određene nedostatke i ograničenja koja nipošto ne bi smjela biti zanemarena.
Ključne riječicerebralna paraliza logopedski pristupi u rehabilitaciji komunikacijske teškoće jezične teškoće govorne teškoće
Naslov na drugom jeziku (engleski)Approaches in rehabilitation of speech and language difficulties in children with cerebral palsy
Povjerenstvo za obranuEmica Farago (predsjednik povjerenstva)
Draženka Blaži (član povjerenstva)
Ana Bonetti (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaLogopedija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra logopedije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. logoped.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-06-21
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Cerebral palsy is one of the most common motor disabilities in early childhood. It is defined as a set of varying, but permanent disorders of movement, position and posture. These disorders result from prenatal, perinatal or postnatal brain damage, malformation of immature brain or from disturbances that occured in the developing fetal or infant brain. Prevalence of cerebral palsy is 2 to 3 per 1000 live births. The clinical picture of cerebral palsy is very complicated. It consists a lot of disorders and difficulties of which the most important are communication, language and speech difficulties. Communication difficulties are present in 42 % of children with cerebral palsy and speech difficulties are present in 36 % of children with cerebral palsy. There are data that suggest that speech and language difficulties are present in approximately 31 – 88 % of children with cerebral palsy. In fact, if speech difficulties are severe, language production will be more disrupted. Language is very important because it allows the exchange of messages between children and their conversation partners. Therefore, this paper will tend to provide an comprehensive overview, description and the critical review on the effectiveness of some approaches that speech language pathologist can use in rehabilitation of communication, language and speech difficulties in children with cerebral palsy. Thus, in this paper are described clinical picture of cerebral palsy and above mentioned communication, language and speech difficulties. Of course, particular emphasis is placed on the approaches. These approaches are: assistive technology, alternative and augmentative communication, interaction training for conversation partners of children with cerebral palsy, PROMPT approach and systems approach. After literature review it is noted that the highest efficiency demonstrate alternative and augmentative communication, PROMPT approach and systems approach. Two remaining approaches are less effective. Those approaches that are not mentioned and described in this paper are approaches that are less represented in the literature. Moreover, for many of them there are no studies which demonstrate the effectiveness of their application in work with this population. Therefore, the need of those studies is big, as well as the need of those studies related with approaches that are mentioned in this paper. Namely because some of them showed certain limitations that should not be ignored.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)cerebral palsy SLP approaches in rehabilitation communication difficulties language difficulties speech difficulties
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:779126
PohranioIvanka Šarić