diplomski rad
Senzorno integrativno poticanje djeteta s neurorizikom

Franciska Olujić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovSenzorno integrativno poticanje djeteta s neurorizikom
AutorFranciska Olujić
Voditelj/MentorRea Fulgosi-Masnjak (mentor)
Sažetak rada
Glavni cilj ovog istraživanja bio je evaluirati kvantitativne i kvalitativne učinke primjene individualiziranog programa poticanja senzorne integracije utemeljenog na procjeni senzorne obrade kod djeteta s neurorizikom. Prema rezultatima inicijalne procjene koja je vršena pomoću Sustava za procjenu disfunkcije senzorne integracije (Viola, 2002.; prijevod i adaptacija Fulgosi-Masnjak i sur., 2004), izrađen je individualiziranim program poticanja senzorne integracije. Program se provodio tri mjeseca, a potom je provedena finalna procjena. Kvantitativnom analizom podataka dobivenih usporedbom inicijalnih i finalnih rezultata, potvrđene su postavljene hipoteze, jer je individualizirani program poticanja senzorne integracije pozitivno utjecao na senzornu obradu dječaka, poboljšala se njegova proprioceptivna, vestibularna i auditivna modulacija, a učestalost i intenzitet disregulacijskih stanja su smanjeni. Kvalitativni dio istraživanja proveden je kroz intervju s majkom dječaka. Nalazi ovog istraživanja o pokazateljima kvalitete individualiziranog programa poticanja senzorne integracije, iz perspektive majke dječaka koja je aktivno sudjelovala u provođenju individualiziranog programa poticanja senzorne integracije, ukazali su na sljedeće važne odrednice: odgovarajući terapijski pristup, pozitivna iskustva roditelja, primjenjive upute stručnjaka, korisne informacije i znanja te pristup stručnjaka, bitne preduvjete za uspješnost IPPSI-ja, prilagodbe i promjene IPPSI-ja te važnost IPPSI-ja za roditelje. Temeljem dobivenih nalaza istraživanja proizlaze slijedeće preporuke za poboljšanje kvalitete individualiziranog programa poticanja senzorne integracije: uključenost roditelja u provedbu IPPSI-ja, učenje roditelja o načinima na koje mogu pomoći svom djetetu u fazi disregulacijskih stanja, upute stručnjaka trebaju biti primjenjive roditeljima, uključivanje roditelja u neposredni rad stručnjaka s djetetom, savjetovanje roditelja za aktivnosti kod kuće, uključivanje bližnjih i ustanova u kojima dijete boravi u provedbu IPPSI-ja.
Ključne riječidijete s neurorizikom senzorna integracija individualizirani program poticanja senzorne integracije
Povjerenstvo za obranuRea Fulgosi-Masnjak (predsjednik povjerenstva)
Renata Pinjatela (član povjerenstva)
Natalija Lisak (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaEdukacijska rehabilitacija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra edukacijske rehabilitacije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. rehab. educ.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-07-05
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The main goal of this research was to evaluate the quantitative and qualitative effects of the application of individualized program for stimulating sensory integration based on anassessment of sensory processing in children with neural risk. According to the results of the initial evaluation, which was carried out by using the System for assessment of sensory integration (Viola, 2002 .; translation and adaptation Fulgosi-Masnjak et al., 2004), individualized program for stimulating sensory integration was developped. Program was conducted for three months, after which a final evaluation was conducted. Quantitative analysis of data obtained by comparing the initial and final results, confirmed the hypothesis that the IPPSI will have a positive effect on boy's sensory processing, which improved his proprioceptive, vestibular and auditory modulation. At the same time frequency and intensity of disregulation states reduced. The qualitative part of the research was based on the interview with the boy's mother. This research about indicators of the quality of individualized program for stimulating sensory integration, from the perspective of boy's mother that was actively participating in the imlementation of individualized program for stimulating sensory integration, indicated the following important guidelines: adequate therapeutic approach, positive experiences of parents, the applicable instructions of professionals, useful information and knowledge, and access to experts, as the essential preconditions for the successof IPPSI. Based on the research findings, there are further recommendations for improving the quality of individualized programs for stimulating sensory integration: the parents' involvement in the implementation of IPPSI, parents learn about ways in which they can help their child in the disregulation condition, the instructions of experts should be applicable for parents, the involvement of parents in the immediate work of experts with the child, parental counseling for activities that can be conductedat home, family involvement and the participation of institutions in which the child resides for the implementation of IPPSI.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)children with neural risk sensory integration individualized program for stimulating sensory integration
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:776783
PohranioIvanka Šarić