diplomski rad
Primjena asistivne tehnologije u procjeni povezanosti združene pažnje i nekih psihosocijalnih čimbenika u predškolskoj dobi

Sara Katić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet