diplomski rad
Primjena asistivne tehnologije u poboljšanju kvalitete života djeteta s motoričkim poremećajima

Dora Vukušić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovPrimjena asistivne tehnologije u poboljšanju kvalitete života djeteta s motoričkim poremećajima
AutorDora Vukušić
Voditelj/MentorRenata Pinjatela (mentor)
Sažetak rada
Cilj ovog rada je istraţiti utjecaj asistivnih tehnologija na kvalitetu ţivota djeteta s motoričkim poremećajem, odnosno utvrditi na koji način i u kojoj mjeri upotreba asistivne tehnologije moţe olakšati komunikaciju izmeĎu djeteta s motoričkim teškoćama i njegove okoline. Te moţe li na takav način djelovati na kvalitetu ţivota djeteta s motoričkim poremećajima i njegove obitelji. Na kvalitetu ţivota utječu tjelesno i materijalno blagostanje, odnosi s drugim ljudima, socijalne, društvene i graĎanske aktivnosti, osobni razvoj i ispunjenje, te rekreacija. Ostvarenje navedenih dimenzija podrazumijeva mogućnost verbalne i/ili neverbalne komunikacije. Motorički poremećaji stvaraju teškoće u svakodnevnim funkcionalnim aktivnostima, te vrlo često uključuju smanjenju mogućnost verbalizacije i govora tijela, te dovode do teškoća u komunikaciji. Asisitivne tehnologije mogu olakšati komunikaciju osobama s motoričkim teškoćama, te na taj način utjecati na kvalitetu ţivota pojedinca s motoričkim teškoćama i njegove obitelji. UvoĎenje asistivnih tehnologija kao sredstva komunikacije individualizirano je i prilagoĎeno potrebama sudionika istraţivanja, djeteta kronološke dobi 4 godine i 5 mjeseci, s dijagnozom cerebralna paraliza, tetraparesis sp. Inicijalna procjena temeljena je na Ages and Stages Questionnaire instrumentu procjene, Family Quality of Life upitniku, te Matrix Communication sustavu. Cilj kvalitativnog dijela bio je dobiti uvid u dublje dimenzije djelovanja asistivne tehnologije na obiteljsku koheziju. Rezultati istraţivanja analizirani su kvantitativnom i kvalitativnom metodologijom. Rezultati potvrĎuju postavljenu hipotezu, meĎutim daju novi uvid u teškoće koje mogu nastati uslijed prihvaćanja naglog napretka djetetovih sposobnosti.
Ključne riječikvaliteta ţivota cerebralna paraliza asistivne tehnologije low-tech AAC komunikacijska ploča uvoĎenje AT
Naslov na drugom jeziku (engleski)The use of assistive technologies to improve the quality of life of children with physical disabilities
Povjerenstvo za obranuRenata Pinjatela (predsjednik povjerenstva)
Renata Martinec (član povjerenstva)
Damir Miholić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaEdukacijska rehabilitacija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra edukacijske rehabilitacije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. rehab. educ.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-07
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The purpose of this research is to examine the influence of assistive technologies in improving quality of life in family of a child with motor disability. The aim is to determine how can the usage of assistive technologies facilitate the communication of the child with motor disabilities and his environment. And if so, can it have influence on quality of life of a child with motor disability and his family. Quality of life is determined by physical and material wellbeing, relationships with other people, social and civil activities, recreation, personal development and fulfillment. The achievement of those dimensions considers the possibility of verbal or nonverbal communication. Motor disabilities produce difficulties in everyday functional activities, including lower possibility of verbalization or body language which leads to communication disorders. Assistive technologies can ease communication for people with motoric disabilities and influence their individual and family quality of life. Application of assistive technologies as communication means is individualized and modified according to the needs of the participant. The participant is a child of chronological age 5 years and 4 months with a diagnosis of cerebral palsy, tetraparesis sp. Initial assessment is based on Ages and Stages Questionnaire, Family Quality of Life questionnaire and Matrix Communication system. The aim of the qualitative interview is to gain a deeper insight into the way family cohesion was influenced by assistive technologies. The results were analysed by qualitative and quantitative methodology. The results confirm the hypothesis, however, the findings offer insights into family difficulties encountered during acceptance of child's rapid progress.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Quality of life cerebral palsy assistive technologies low-tech AAC communication board application of AT
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:137472
PohranioIvanka Šarić