diplomski rad
Rehabilitacija učenika oštećena vida integriranih u redovni sustav odgoja i obrazovanja

Božana Božić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet