master's thesis
Perception, Attitude and Knowledge toward Human Trafficking of Social Pedagogues

Irena Stević (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Metadata
TitlePercepcija, stavovi i znanje socijalnih pedagoga o trgovanju ljudima
AuthorIrena Stević
Mentor(s)Irma Kovčo Vukadin (thesis advisor)
Abstract
Trgovanje ljudima predstavlja rastući problem na globalnoj razini, koji ozbiljno i teško narušava osnovna ljudska prava. Pogrešna percepcija, negativni stavovi i neadekvatno poznavanje ove problematike kod stručnjaka može otežati otkrivanje slučajeva trgovanja ljudima, ali i utjecati na kvalitetu rada i brige o žrtvama trgovanja ljudima. Kako područje socijalne pedagogije obuhvaća rad na području trgovanja ljudima, bitno je znati kolikog znanja i kakvog stava su stručnjaci tog usmjerenja. Cilj ovog rada je istraživanje percepcije, stavova i znanja socijalnih pedagoga o trgovanju ljudima te sukladno tome utvrđivanje postoje li razlike s obzirom na duljinu njihovog radnog staža, mjesta zaposlenja te pohađanja edukacija i skupova na temu trgovanja ljudima. Korišten je upitnik koji su kreirale Busch Nsonwu, Welch- Brewer i sur. (2015), a sastoji se od 26 varijabli te je distribuiran u on-line formatu. Rezultati su pokazali kako socijalni pedagozi obzirom na veću duljinu radnog staža iskazuju veće suosjećanje sa žrtvom trgovanja ljudima, ali postoji i određeno neznanje u razlikovanju prostitucije od trgovanja ljudima. Kada je u pitanju sektor unutar kojeg su zaposleni socijalni pedagozi nisu utvrđene razlike. Utvrđene su razlike u odnosu na pohađanje edukacija i skupova na temu trgovanja ljudima, pri čemu primjereniju percepciju, pozitivnije stavove i veće znanje postižu oni koji su pohađali takve edukacije i skupove.
Keywordshuman trafficking social pedagogues length of service education conferences
Parallel title (English)Perception, Attitude and Knowledge toward Human Trafficking of Social Pedagogues
Committee MembersIrma Kovčo Vukadin (committee chairperson)
Vladimira Žakman-Ban (committee member)
Dalibor Doležal (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeSocial Pedagogy
Academic title abbreviationmag. paed. soc.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-16
Parallel abstract (English)
Human trafficking is a growing problem at global level, which seriously and severely violates basic human rights. Wrong perception, negative attitudes and inadequate knowledge of these issues among experts can only complicate the detection of cases of human trafficking, but also affect the quality of work and care for victims of trafficking. As the area of social pedagogy includes work in the field of human trafficking, it is important to know how much knowledge and what kind of perception these experts have. The purpose of this paper is to analyse perception, attitudes and knowledge of social pedagogues toward human trafficking and determining of whether there are differences considering to their length of service, place of employment and attending training and conferences addressing the issue of human trafficking. The questionnaire that was used, is developed by Busch Nsonwu, Welch- Brewer i sur. (2015), which consists of 26 variables and it was distributed in the on-line format. Results showed that social pedagogues given to length of service showed greater empathy with the victims of trafficking, but there is certain ignorance in differentiating prostitution from human trafficking. When it comes to the sector within social pedagogues are employed, there was no differences. The difference is conditioned by attending training and conferences addressing the issue of human trafficking, where more appropriate perception, positive attitudes and greater knowledge achieved those who have attended such training and conferences.
Parallel keywords (Croatian)trgovanje ljudima socijalni pedagozi radni staž edukacije skupovi
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:324997
CommitterIvanka Šarić