diplomski rad
Percepcija, stavovi i znanje socijalnih pedagoga o trgovanju ljudima

Irena Stević (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovPercepcija, stavovi i znanje socijalnih pedagoga o trgovanju ljudima
AutorIrena Stević
Voditelj/MentorIrma Kovčo Vukadin (mentor)
Sažetak rada
Trgovanje ljudima predstavlja rastući problem na globalnoj razini, koji ozbiljno i teško narušava osnovna ljudska prava. Pogrešna percepcija, negativni stavovi i neadekvatno poznavanje ove problematike kod stručnjaka može otežati otkrivanje slučajeva trgovanja ljudima, ali i utjecati na kvalitetu rada i brige o žrtvama trgovanja ljudima. Kako područje socijalne pedagogije obuhvaća rad na području trgovanja ljudima, bitno je znati kolikog znanja i kakvog stava su stručnjaci tog usmjerenja. Cilj ovog rada je istraživanje percepcije, stavova i znanja socijalnih pedagoga o trgovanju ljudima te sukladno tome utvrđivanje postoje li razlike s obzirom na duljinu njihovog radnog staža, mjesta zaposlenja te pohađanja edukacija i skupova na temu trgovanja ljudima. Korišten je upitnik koji su kreirale Busch Nsonwu, Welch- Brewer i sur. (2015), a sastoji se od 26 varijabli te je distribuiran u on-line formatu. Rezultati su pokazali kako socijalni pedagozi obzirom na veću duljinu radnog staža iskazuju veće suosjećanje sa žrtvom trgovanja ljudima, ali postoji i određeno neznanje u razlikovanju prostitucije od trgovanja ljudima. Kada je u pitanju sektor unutar kojeg su zaposleni socijalni pedagozi nisu utvrđene razlike. Utvrđene su razlike u odnosu na pohađanje edukacija i skupova na temu trgovanja ljudima, pri čemu primjereniju percepciju, pozitivnije stavove i veće znanje postižu oni koji su pohađali takve edukacije i skupove.
Ključne riječitrgovanje ljudima socijalni pedagozi radni staž edukacije skupovi
Naslov na drugom jeziku (engleski)Perception, Attitude and Knowledge toward Human Trafficking of Social Pedagogues
Povjerenstvo za obranuIrma Kovčo Vukadin (predsjednik povjerenstva)
Vladimira Žakman-Ban (član povjerenstva)
Dalibor Doležal (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaSocijalna pedagogija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra socijalne pedagogije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. paed. soc.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-16
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Human trafficking is a growing problem at global level, which seriously and severely violates basic human rights. Wrong perception, negative attitudes and inadequate knowledge of these issues among experts can only complicate the detection of cases of human trafficking, but also affect the quality of work and care for victims of trafficking. As the area of social pedagogy includes work in the field of human trafficking, it is important to know how much knowledge and what kind of perception these experts have. The purpose of this paper is to analyse perception, attitudes and knowledge of social pedagogues toward human trafficking and determining of whether there are differences considering to their length of service, place of employment and attending training and conferences addressing the issue of human trafficking. The questionnaire that was used, is developed by Busch Nsonwu, Welch- Brewer i sur. (2015), which consists of 26 variables and it was distributed in the on-line format. Results showed that social pedagogues given to length of service showed greater empathy with the victims of trafficking, but there is certain ignorance in differentiating prostitution from human trafficking. When it comes to the sector within social pedagogues are employed, there was no differences. The difference is conditioned by attending training and conferences addressing the issue of human trafficking, where more appropriate perception, positive attitudes and greater knowledge achieved those who have attended such training and conferences.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)human trafficking social pedagogues length of service education conferences
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:324997
PohranioIvanka Šarić