master's thesis
Teaching strategies in the inclusive school

Marijana Mejašić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
Metadata
TitleStrategije poučavanja u inkluzivnoj školi
AuthorMarijana Mejašić
Mentor(s)Ana Wagner Jakab (thesis advisor)
Zrinjka Stančić (thesis advisor)
Abstract
U uspješnoj provedbi inkluzivnog obrazovanja vaţnu ulogu imaju uĉitelji i nastavnici koji u velikoj mjeri mogu utjecati na obrazovnu uspješnost i prihvaćanje uĉenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (Ivanĉić i Stanĉić, 2003 prema Karamatić Brĉić, 2013). Kako bi poboljšali izvedbe ovih uĉenika, vaţno je da u svom radu koriste one strategije pouĉavanja koje su dokazano uĉinkovite (Mitchell, 2008). Ovim radom dan je pregled dvadeset i ĉetiri znanstveno dokazane strategije pouĉavanja koje uĉitelji i nastavnici mogu primjenjivati u svom radu u inkluzivnim školama, ali i u školama s posebnim programima. Ukljuĉene su razliĉite strategije koje se kreću od strategija usmjerenih na ureĊenje konteksta uĉenja (primjerice suradniĉko uĉenje, klima u razredu), razliĉitih kognitivnih (primjerice samoregulirano uĉenje, kognitivno bihevioralna terapija) i bihevioralni strategija (primjerice funkcionalna procjena ponašanja i direktne instrukcije) sve do strategija poput formativnog ocjenjivanja i povratnih informacija te asistivnih tehnologija. Mnoge od ovih strategija pouĉavanja prikladne su ne samo za uĉenike s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama, već i za ostale uĉenike (Mitchell, 2008). U prikazu strategija, opisuje se što one podrazumijevaju, navode se neke od sugestija za njihovu primjenu kao i nalazi istraţivanja koji potvrĊuju njihovu vrijednost.
Keywordsinclusion succesful teaching strategies teachers special need students
Parallel title (English)Teaching strategies in the inclusive school
Committee MembersAna Wagner Jakab (committee chairperson)
Zrinjka Stančić (committee member)
Daniela Cvitković (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEducational Rehabilitation
Academic title abbreviationmag. rehab. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-14
Parallel abstract (English)
Succesfull inclusive education is about teachers that can have meaningful role in educational achievements and acceptance od students with special needs (Ivanĉić i Stanĉić, 2003 prema Karamatić Brĉić, 2013). In order to enhance the performance of this students, its important that teachers use strategies that are proven to be succesful (Mitchell, 2008). This paper is a review od 24 scientificaly proven teaching strategies that teachers can implement in their work in inlusive or in a special education school. This includes different strategies like those who deal with context (cooperative group teaching, classroom climate), cognitive strategies (self-regulated learning, cognitive behavioural therapy), bihevioural strategies (functional behavioural assessment, direct instruction) and strategies like formative assessment and feedback and assistive technology. Many of these are not only suitable for students with special needs but for everybody (Mitchell, 2008). Paper describes the strategies, gives suggestions for their use and presents the body of reasearch which confirms their value.
Parallel keywords (Croatian)inkluzija dokazano uĉinkovite strategije pouĉavanja uĉitelji uĉenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:059595
CommitterIvanka Šarić