diplomski rad
Strategije poučavanja u inkluzivnoj školi

Marijana Mejašić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovStrategije poučavanja u inkluzivnoj školi
AutorMarijana Mejašić
Voditelj/MentorAna Wagner Jakab (mentor)
Zrinjka Stančić (mentor)
Sažetak rada
U uspješnoj provedbi inkluzivnog obrazovanja vaţnu ulogu imaju uĉitelji i nastavnici koji u velikoj mjeri mogu utjecati na obrazovnu uspješnost i prihvaćanje uĉenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (Ivanĉić i Stanĉić, 2003 prema Karamatić Brĉić, 2013). Kako bi poboljšali izvedbe ovih uĉenika, vaţno je da u svom radu koriste one strategije pouĉavanja koje su dokazano uĉinkovite (Mitchell, 2008). Ovim radom dan je pregled dvadeset i ĉetiri znanstveno dokazane strategije pouĉavanja koje uĉitelji i nastavnici mogu primjenjivati u svom radu u inkluzivnim školama, ali i u školama s posebnim programima. Ukljuĉene su razliĉite strategije koje se kreću od strategija usmjerenih na ureĊenje konteksta uĉenja (primjerice suradniĉko uĉenje, klima u razredu), razliĉitih kognitivnih (primjerice samoregulirano uĉenje, kognitivno bihevioralna terapija) i bihevioralni strategija (primjerice funkcionalna procjena ponašanja i direktne instrukcije) sve do strategija poput formativnog ocjenjivanja i povratnih informacija te asistivnih tehnologija. Mnoge od ovih strategija pouĉavanja prikladne su ne samo za uĉenike s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama, već i za ostale uĉenike (Mitchell, 2008). U prikazu strategija, opisuje se što one podrazumijevaju, navode se neke od sugestija za njihovu primjenu kao i nalazi istraţivanja koji potvrĊuju njihovu vrijednost.
Ključne riječiinkluzija dokazano uĉinkovite strategije pouĉavanja uĉitelji uĉenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
Naslov na drugom jeziku (engleski)Teaching strategies in the inclusive school
Povjerenstvo za obranuAna Wagner Jakab (predsjednik povjerenstva)
Zrinjka Stančić (član povjerenstva)
Daniela Cvitković (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaEdukacijska rehabilitacija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra edukacijske rehabilitacije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. rehab. educ.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-14
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Succesfull inclusive education is about teachers that can have meaningful role in educational achievements and acceptance od students with special needs (Ivanĉić i Stanĉić, 2003 prema Karamatić Brĉić, 2013). In order to enhance the performance of this students, its important that teachers use strategies that are proven to be succesful (Mitchell, 2008). This paper is a review od 24 scientificaly proven teaching strategies that teachers can implement in their work in inlusive or in a special education school. This includes different strategies like those who deal with context (cooperative group teaching, classroom climate), cognitive strategies (self-regulated learning, cognitive behavioural therapy), bihevioural strategies (functional behavioural assessment, direct instruction) and strategies like formative assessment and feedback and assistive technology. Many of these are not only suitable for students with special needs but for everybody (Mitchell, 2008). Paper describes the strategies, gives suggestions for their use and presents the body of reasearch which confirms their value.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)inclusion succesful teaching strategies teachers special need students
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:059595
PohranioIvanka Šarić