master's thesis
Translatation and adaptation of DORI-K measuring instrument for assessing the progress of children with disabilities in equine assisted therapy

Maja Vuga (2016)
University of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
Metadata
TitlePrijevod i prilagodba DORI-K mjernog instrumenta za procjenu napretka djece s teškoćama u razvoju u terapijama pomoću konja
AuthorMaja Vuga
Mentor(s)Lelia Kiš-Glavaš (thesis advisor)
Abstract
Terapija pomoću konja je oblik (re)habilitacije djece s teškoćama u razvoju u kojem koristimo konja kao motivaciju djetetu da izvršava određene zadatke. U Hrvatskoj se terapije pomoću konja još uvijek ne cijene onoliko koliko zaista vrijede, jer ne postoje standardizirani mjerni instrumenti kojima se može mjeriti napredak djece s teškoćama u razvoju. Zbog toga u svijetu, točnije Njemačkoj, pronalazimo istraživački centar GREAT (German Research Center for Equine Assisted Therapy) čiji su znanstvenici dugogodišnjim djelovanjem osmislili mjerni instrument koji se sastoji od lista za praćenje napretka djece u terapijama pomoću konja DORIK (Documentations und Beobachtungsbogen fur Reittherapeutische/Pedagogische Interventionen - Kinderversion) kako bi potvrdili terapijsku dobrobit kojom konj može pridonijeti ljudskim bićima. Osnovni cilj ovog rada bio je napraviti prijevod i prilagodbu navedenog, u Njemačkoj standardiziranog, mjernog instrumenta (DORI-K - Documentations und Beobachtungsbogen fur Reittherapeutische/Pedagogische Interventionen - Kinderversion) u neprofitnoj organizaciji koja se bavi terapijama pomoću konja u Hrvatskoj. Instrument je eksperimentalno primijenjen s dvoje djece s teškoćama u razvoju, sedmogodišnjim dječakom s teškoćama senzorne integracije čiji socijalni i emocionalni razvoj ne prati dob, te dječakom s dijagnozom pervazivnog razvojnog poremećaja, koji ima komunikacijske teškoće (poremećaj u izražavanju i razumijevanju) te izraziti motorički nemir. Čestice lista DORI-K mjernog instrumenta su primijenjene kod oba sudionika istraživanja čime je mjerni instrument uspješno primijenjen u neprofitnoj organizaciji koja se bavi terapijama pomoću konja u Hrvatskoj. Potrebno je provesti još mnogo istraživanja kako bi dokazali primjenjivost i značaj ove vrste terapije u Hrvatskoj, kako bi programi postali kvalitetniji, usmjereniji, stručniji. Mjerni instrument za potrebe ovog rada preveden s njemačkog, po prvi puta u Hrvatskoj primijenjen i opisan u ovom radu, zasigurno će tome pridonijeti.
KeywordsEquine assisted therapy children with disabilities sensory integration difficulties DORI-K measuring instrument
Parallel title (English)Translatation and adaptation of DORI-K measuring instrument for assessing the progress of children with disabilities in equine assisted therapy
Committee MembersLelia Kiš-Glavaš (committee chairperson)
Ana Wagner Jakab (committee member)
Rea Fulgosi-Masnjak (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEducational Rehabilitation
Academic title abbreviationmag. rehab. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-26
Parallel abstract (English)
Equine assisted therapy is quality form of (re)habititation for children with disabilities which uses horse to motivate a child to perform certain tasks. Equine assisted theapy in Croatia are not recognized as much as they really valid, because there are no standardized measurement instruments that can confirm the progress of children with disabilities in equine assisted therapy. Therefore, in Germany we can find German Research Center for Equine Assisted Therapy better known as GREAT, whose scientists throught many years of activity designed measuring instrument consisting of a list for evaluation of the progress of children with disabilities in equine assisted therapy DORI-K (Documentations und Beobachtungsbogen fur Reittherapeutische / Pedagogische Intervention) to confirm the therapeutic benefit that horses have on human beings. The main objective of this study was translation and adaptation of measuring instrument DORI-K (Documentations und Beobachtungsbogen fur Reittherapeutische / Pedagogische Intervention), standardized in Germany, in non-profit organization for equine assisted therapy in Croatia. Instrument is experimentally applied with two children with disabilities. One of them is a seven year old boy with sensory integration disabilities whose social and emotional development does not follow his age, and a boy with autism spectrum disorder, who has communication difficulties (a disorder in expressing and understanding speech) and express motor restlessness. Parts of DORI-K lists were applied with both survey participants, which means that measuring instrument DORI-K was successfully applied in a non-profit organization for equine assisted therapy in Croatia. It is necessary to carry out more research to prove applicability and importance of this type of therapy in Croatia, so programs would become better, more focused and more professional. Instruments for purpose of this work translated from German and applied for the first time in Croatia and described in this paper, will certainly contribute to that.
Parallel keywords (Croatian)Terapija pomoću konja djeca s teškoćama u razvoju teškoće senzorne integracije DORI-K mjerni instrument
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:247947
CommitterIvanka Šarić