diplomski rad
Prijevod i prilagodba DORI-K mjernog instrumenta za procjenu napretka djece s teškoćama u razvoju u terapijama pomoću konja

Maja Vuga (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet