master's thesis
Usage of the Braille writing system by visually impaired persons

Lidija Iličić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Metadata
TitleKorištenje Brailleovog pisma osoba oštećenog vida
AuthorLidija Iličić
Mentor(s)Tina Runjić (thesis advisor)
Abstract
Pismenost nadilazi samo pojam sposobnosti čitanja i pisanja te zapravo označava prenošenje smisla kroz jezik na različitim stupnjevima znanja. Središnju poziciju u proučavanju pismenosti slijepih i slabovidnih osoba zauzima Braillevo pismo kao temelj pisane komunikacije osoba oštećena vida, čije dobro poznavanje otvara vrata obrazovanju, zaposlenju i uspjehu. Upravo iz tih razloga, zabrinjavaju podaci o trendu opadanja interesa za opismenjavanje na Braillevom pismu te njegovom aktivnom korištenju. Cilj ovog rada jest na trenutnoj srednjoškolskoj populaciji osoba oštećena vida u Republici Hrvatskoj utvrditi postotak onih koji Braillevo pismo aktivno koriste te ispitati u koje svrhe. Također, ispituju se i razlozi nekorištenja Braillevog pisma učenika koji pismo ne koriste, a prošli su program opismenjavanja, te alternativni mediji pisane komunikacije. Istraživanje je provedeno na 19 ispitanika u Centru za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek'' te u integraciji, u svibnju i lipnju 2016. godine. Potrebni podaci i informacije su prikupljeni primjenom anketnog upitnika vlastite izrade, konstruiranim u svrhu ovog istraživanja. Rezultati pokazuju da većina ispitanika koristi Braillevo pismo, a najčešće to čini u obrazovnim aktivnostima. Također, rezultati pokazuju da postoji statistički značajna razlika u učestalosti korištenja Braillevog pisma s obzirom na spol, dob nastanka oštećenja vida i ostatak vida ispitanika. Varijable koje najviše utječu na te razlike nalaze se u području školskih aktivnosti.
Keywordsvisual impairment Braille writing system literacy
Parallel title (English)Usage of the Braille writing system by visually impaired persons
Committee MembersTina Runjić (committee chairperson)
Ante Bilić-Prcić (committee member)
Vlatka Penava (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEducational Rehabilitation
Academic title abbreviationmag. rehab. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-22
Parallel abstract (English)
The concept of literacy has been expanded from simply the ability to read and write to the ability to communicate meaning through language at various levels of proficiency. The Braille writing system takes the central position in the study of literacy of visually impaired persons, it is the foundation of their written communication and it provides opportunities for education, employment and success. Due to these reasons, research data about a decrease in Braille literacy and active usage is very concerning. The aim of this study was to determine the percentage of visually impaired high school students in Croatia who actively use the Braille writing system and to examine to what purposes they use it. Also, students who do not use the Braille writing system will be asked about the reasons for not using it and alternative mediums of written communication. The study was conducted in May and June 2016 on a sample of 19 examinees in the Centre for Education and Rehabilitation ''Vinko Bek'' and in integration. The required data and information were collected using a self-constructed questionnaire designed specifically for this study. The results have shown that most of the students do use the Braille writing system, especially in educational activities. Moreover, results have shown that there is a statistically significant difference in the frequency of the usage of Braille writing system regarding gender, the person's age when the visual impairment was acquired and the level of remaining sight. Variables that affect these differences the most are found in the field of educational activities.
Parallel keywords (Croatian)oštećenje vida Braillevo pismo pismenost
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:121707
CommitterIvanka Šarić