master's thesis
The influence of family relationships on drug abuse and addiction ocurrence

Tihana Glavurdić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Metadata
TitleUtjecaj obiteljskih odnosa na pojavnost zlouporabe i ovisnosti o drogama
AuthorTihana Glavurdić
Mentor(s)Ksenija Butorac (thesis advisor)
Abstract
Cilj rada bio je istražiti kako ovisnici o supstitucijskoj terapiji i stabilni apstinenti doživljavaju ulogu članova svoje primarne obitelji u nastanku i razvoju njihove ovisnosti. Istraživačka nakana bila je opisati i interpretirati iskustvo i doživljaj ovisnika i stabilnih apstinenata o ulozi obiteljskih odnosa na pojavnost zlouporabe sredstava ovisnosti. Istraživanje je provedeno u razdoblju od svibnja 2015. godine do kolovoza 2016. godine u kojem je sudjelovalo 12 ispitanika, od kojih je sedam na supstitucijskoj terapiji, četiri su stabilna apstinenta i jedan je na medikamentoznoj terapiji. Riječ je o kvalitativnom istraživanju te je korišten vodič za polustrukturirani intervju. Analizom kvalitativne građe dobivene su različite kategorije unutar područja obiteljskih i osobnih rizičnih i zaštitnih čimbenika te rizičnih čimbenika zajednice. Prema rezultatima ovog istraživanja može se zaključiti kako neadekvatni obiteljski odnosi imaju značajnu, ali ne i presudnu ulogu na pojavnost zlouporabe i ovisnost o drogama. Ispitanici ističu značaj rizičnih čimbenika zajednice te navode osobne poteškoće koje su pridonijele razvoju ovisnosti. Uz navedeno, rezultati istraživanja pokazali su da stabilni apstinenti u većoj mjeri ističu važnost zaštitnih obiteljskih i osobnih čimbenika u odnosu na ispitanike na supstitucijskoj terapiji.
Keywordsdrugs addiction family relationships personal risk factors family risk factors community risk factors qualitative analysis
Parallel title (English)The influence of family relationships on drug abuse and addiction ocurrence
Committee MembersKsenija Butorac (committee chairperson)
Ljiljana Mikšaj-Todorović (committee member)
Anja Mirosavljević (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeSocial Pedagogy
Academic title abbreviationmag. paed. soc.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-30
Parallel abstract (English)
The aim of this thesis has been to explore how substitution therapy addicts and stable abstinents experience the role of their family members in the history and development of their addiction. The research has aimed to describe and interpret the experience of substitution therapy addicts and stable abstinents regarding the role of family relations in their ocurrence of drug abuse and the escalation to addiction. The research was conducted from May 2015 to August 2016 with the sample of twelve interviewees, from which seven were taking substitution therapy, four of them were stable abstinents, and one was taking medication therapy. Qualitative methodology and guided semi-structured interviews have been employed. Qualitative analysis has been conducted and has resulted in elucidating a set of categories corresponding to the themes on family, personal and community both risk and protective factors. By analysing the results of this research it can be concluded that the inadequate family relationship has had a significant role in drug abuse occurrence and development of drug addiction, but still, a role which has not been of crucial and critical importance. Interviewees have pointed out the importance of community risk factors and of personal problems contributed to the development of addiction. Furthermore, the research results have shown that the stable abstinents have underlined the greater importance of protective family and personal factors in comparison with the interviewees which have been receiving substitution therapy.
Parallel keywords (Croatian)ovisnost o drogama obiteljski odnosi osobni rizični čimbenici obiteljski rizični čimbenici rizični čimbenici zajednice zaštitni čimbenici kvalitativna analiza
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:595799
CommitterIvanka Šarić