diplomski rad
Utjecaj obiteljskih odnosa na pojavnost zlouporabe i ovisnosti o drogama

Tihana Glavurdić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet