master's thesis
Utjecaj terapijskog psa na komunikaciju u okviru različitih razvojnih odstupanja

Petra Ivanda (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Metadata
TitleUtjecaj terapijskog psa na komunikaciju u okviru različitih razvojnih odstupanja
AuthorPetra Ivanda
Mentor(s)Jasmina Ivšac Pavliša (thesis advisor)
Abstract
Rad nastoji dati sustavni uvid u terapijske postupke koji doprinose učinkovitom provođenju terapije potpomognute psima kod osoba s razvojnim teškoćama, s posebnim naglaskom na osobe s poremećajem iz spektra autizma (PSA) i deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD). Nastoji se odgovoriti na pitanje ukazuju li rezultati istraživanja na dostatnu učinkovitost terapije potpomognute psima na komunikaciju osoba s razvojnim teškoćama. Rad polazi od različitih interdisciplinarnih istraživanja koja se bave stvaranjem posebnog terapijskog okruženja za osobe s PSA-om i ADHD-om, korištenjem terapijskog psa kao pomoći poboljšanja kvalitetete života i poboljšanja komunikacijskih sposobnosti osoba sa spomenutim teškoćama. Odnos djeteta i psa u velikoj mjeri određuje tijek njihove komunikacije te je važno da se pristup i način rada s djetetom i terapijskim psom osmišljava i usmjerava prema specifičnim potrebama svakog djeteta. Analiza literature je pokazala da terapija potpomognuta psima i njezin utjecaj na komunikaciju kod osoba s razvojnim teškoćama, posebice osoba s PSA-a i ADHD-a nije još dovoljno istražena. Ukazuje se na potrebu dodatnih kvantitativnih istraživanja, koja bi ovdje prikazana kvalitativna istraživanja učinila primjerenijima za sveobuhvatnije generalizacije. U radu se zaključuje da u određenim slučajevima pse treba uključivati u terapiju, te da su napori usmjereni ka razvijanju metodologije njihove terapijske uporabe iznimno vrijedni. Zaključno se naglašava i postojanje potrebe dodatnog razvijanja planiranog i kontroliranog postupka kojim se psi uvode u terapeutske interakcije.
Keywordsdevelopmental disabilities communication dog assisted therapy autism spectrum disorder attention deficit/hyperactivity disorder.
Committee MembersJasmina Ivšac Pavliša (committee chairperson)
Diana Arapović (committee member)
Ana Leko Krhen (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeSpeech and Language Pathology
Academic title abbreviationmag. logoped.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-15
Parallel abstract (English)
Graduate work aims to provide a comprehensive insight into the therapeutic procedures that contribute to the effective implementation of the dog assisted therapy for people with developmental disabilities, with special emphasis on people with autism spectrum disorder (ASD) and attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). The fundamental problem question of this paper is whether the results indicate sufficient efficiency of the dog assisted therapy on the communication of persons with developmental disabilities. Graduate work is based on an analysis of various interdisciplinary studies that focus the creation of a special therapeutic environment for people with ASD and ADHD, using a therapeutic dog as a help to improve quality of life and the communication skills of persons with these difficulties. The relationship between the child and the dog largely determines course of their communications. It is important that the approach and method of working with a child and a therapeutic dog is designed and directed towards the specific needs of each child. The analysis of the available literature showed that dog assisted therapy and its effects on communication with people with developmental disabilities, particularly people with ASD and ADHD is not yet fully investigated. We point to the need for further quantitative researches, because using them would make possible a better generalization of existing qualitative researches. The paper concludes that in the certain cases, dogs should be involved in the therapy, and that the efforts to develop methodologies for their therapeutic use is extremely valuable. The conclusion emphasizes the need of additional development of planned and controlled process in which dogs are included in therapeutic interactions.
Parallel keywords (Croatian)razvojne teškoće komunikacija terapija potpomognuta psima poremećaj iz spektra autizma deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj.
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:051664
CommitterIvanka Šarić