diplomski rad
Utjecaj terapijskog psa na komunikaciju u okviru različitih razvojnih odstupanja

Petra Ivanda (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet