master's thesis
The relationship between prisoner's personality traits and the course of their prison sentence

Tea Milinović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Metadata
TitleOdnos osobina ličnosti zatvorenika i tijeka izdržavanja kazne zatvora
AuthorTea Milinović
Mentor(s)Martina Lotar Rihtarić (thesis advisor)
Abstract
Cilj ovog istraživačkog rada je utvrditi odnos između obilježja ličnosti zatvorenika i tijeka izdržavanja kazne zatvora. U tu svrhu postavljena su dva problema. Prvi je utvrditi obilježja tijeka izdržavanja kazne zatvora, a drugi ispitati razlike u dimenzijama Eysenckovog inventara impulzivnosti s obzirom na različita obilježja tijeka izdržavanja kazne zatvora. Uzorak čine osuđeni počinitelji kaznenih djela koji su tijekom 2013. godine bili u Centru za dijagnostiku u Zagrebu. Za odgovaranje na problemska pitanja koristili su se rezultati dobiveni na Eysenckovom inventaru impulzivnosti koji mjeri tri osobine ličnosti (impulzivnost, avanturizam i empatiju) i podaci iz osobnika zatvorenika koji se tiču tijeka izdržavanja kazne zatvora. Rezultati su pokazali kako je najveći broj zatvorenika izašao iz istih uvjeta kao što su bili oni u koje je ušao, više zatvorenika je radilo tijekom izdržavanja kazne, najveći broj se nije obrazovao tijekom izdržavanja i nisu strukturirano provodili slobodno vrijeme te su kontaktirali s vanjskim svijetom. Velik broj zatvorenika polazio je posebne programe tretmana, koristili su izvanzatvorske pogodnosti, nisu imali stegovnih prijestupa te je više od polovice njih pušteno na uvjetni otpust. Statistički značajne razlike na dimenzijama Eysenckovog inventara impulzivnosti pokazale su su između zatvorenika koji su radili i koji nisu radili i to na način da oni koji su bili uključeni u rad imaju nižu impulzivnost i avanturizam. Na svim drugim varijablama nije bilo statistički značajnih razlika na dimenzijama Eysenckovog inventara impulzivnosti.
Keywordsprisoners impulsiveness venturesomeness empathy course of prison sentence
Parallel title (English)The relationship between prisoner's personality traits and the course of their prison sentence
Committee MembersMartina Lotar Rihtarić (committee chairperson)
Anita Jandrić Nišević (committee member)
Dalibor Doležal (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeSocial Pedagogy
Academic title abbreviationmag. paed. soc.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-23
Parallel abstract (English)
The aim of this research was to determine the relationship between personality characteristics of prisoners and the course of their prison sentence. For this purpose there were two research problems. The first was to determine the characteristics of the course of their prison sentence and the other to examine the differences in the dimensions of the Eysenck’s inventory impulsivity due to the different characteristics of the course of serving the prison sentence. The sample consists of convicted criminal offenders who came in the Center for Diagnostics in Zagreb during 2013. To answer the problem questions, the results obtained in the Eysenck’s impulsivity inventory were used. It measures three personality traits (impulsivity, adventure and empathy). The data from the personal file of prisoners concerning the course of serving their prison sentence was also used. The results showed that the highest number of prisoners came out of the same conditions as those in which they have entered, more prisoners worked during, most did not educate themselves while serving the sentence, they spent their free time non structured and have had contact with the outside world. A large number of prisoners attended special treatment programs, used benefits outside the prison, had no disciplinary infractions and more than half of them were released on parole. Statistically significant differences in Eysenck’s impulsivity inventory existed between the prisoners who worked and who did not work in a way that those who did work during their prison sentence have lower scores on impulsiveness and venturesomeness. When it comes to other variables, no statistically significant differences in the dimensions of Eysenck’s impulsivity inventory were found.
Parallel keywords (Croatian)zatvorenici impulzivnost avanturizam empatija tijek izdržavanja kazne
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:619336
CommitterIvanka Šarić